Dreptul la sănătate

PREZENTARE

“Dreptul la ocrotirea sănătăţii este un drept fundamental al persoanei strâns legat de existenţa fizică şi psihică, individuală şi socială a acesteia, fiind definit ca atare în mai multe documente internaţionale, precum Preambulul Constituţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (1946), Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Carta socială europeană, revizuită (1996), Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”.