Legea malpraxisului medical îmbunătățește calitatea actului medical?

PREZENTARE

 Legea, în general, îmbunătățește comportamentul uman pe care îl reglementează?

  Legea, prin normele juridice pe care le conține, este de natură a-și determina destinatarii să manifeste o minimă precauție în conduita din relațiile sociale pe care le au cu alți subiecți de drept, individuali sau generici, atunci când această conduită constituie obiectul de reglementare al respectivelor dispoziții legale.