Malpraxisul medical în omisiunea diagnostică și în diagnosticul întârziat

PREZENTARE

“În medicină, accepțiunea noțiunii de ”diagnostic” este aceea de ansamblu de investigații clinice și paraclinice  ce au ca obiectiv definirea stării patologice a unui pacient.

 Procedura de stabilire a diagnosticului nu este întotdeauna o activitate simplă, care nu lasă loc îndoielii, ci, de multe ori se dovedește a fi o activitate dificilă care solicită implicare, dăruire și un bagaj de cunoștințe solide din partea celui chemat să definească patologia pacientului.

Realitatea practică dovedește, din păcate, că există cazuri în care nu sunt respectate protocoalele (acolo unde există) referitoare la investigarea pacientului, ceea ce  poate conduce la omisiunea diagnostică, la stabilirea incorectă a diagnosticului ori la un diagnostic întârziat.

Cauzele cele mai frecvente pentru astfel de situații sunt slaba pregătire profesională, lipsa de expertiză practică, superficialitate în îndeplinirea activității profesionale, proceduri defectuoase sau o interfața defectuoasă om-echipament”.

Lucrarea a fost prezentată în cadrul conferinței Malpraxis Medical,  ediția a III-a,  Riscul Pentru Malpraxis În Actul Medical.

Conferința este un eveniment asociat „UNIT of UNESCO Chair in Bioethics” Iași, România.