Managementul riscului de malpraxis medical în cazul imposibilității accesării documentelor medicale

Cadru legislativ

Art. 21 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului :Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.”

Art. 22 din acelaşi act normativ prevede că: Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşiconsimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres”.

Art. 18 din Codul deontologiei profesionale : „Obligația medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv față de membrii familiei persoanei respective. Obligația medicului să păstreze secretul profesional persistă și după ce persoana respectivă a încetat să-i fie pacient sau a decedat.

SITUAŢIE DE ANALIZAT: problema imposibilităţii dovedirii unui eventual caz de malpraxis, în lipsa accesului familiei la actele medicale ale pacientului decedat.

Lucrarea a fost prezentată în cadrul conferinței Malpraxis Medical, ediția a III-a, Riscul Pentru Malpraxis În Actul Medical.

Conferința este un eveniment asociat „UNIT of UNESCO Chair in Bioethics” Iași, România.