COMITETE 2016

Președinte

Conf. univ. dr. Elena Toader, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa ” Iași

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași

Secretari

Asistent univ. dr. avocat Olga Andreea Urda, Facultatea de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Asistent univ. drd. Gheorghe Bălan, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași

Comitet științific

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa ” Iași

Conf. univ.dr. Vasile Cepoi, Preşedinte al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Facultatea de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Dr. Liviu Stafie, Director Direcția de Sănătate Publică Iași

Prof. univ. dr. Diana Bulgaru, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași

Conf. univ. dr. Elena Toader, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași

Asist. univ. dr. avocat Olga Andreea Urda, Facultatea de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași

Comitet organizatoric

Conf. univ. dr. Elena Toader, Universitatea de Medicină și Farmacie “GR. T. POPA” Iași

Drd. Cristina T. Pop, Facultatea de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Asistent univ. dr.  Mirela Carmen Dobrilă, Facultatea de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Daniela Cohal Spînu, Oficiu juridic DSP Iași

Asistent univ. dr. avocat Olga Andreea Urda, Facultatea de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Asistent univ. drd. Gheorghe Bălan, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” Iași

Drd. Eva Oana Diana, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iasi

Luminița Vâlcea, purtător de cuvânt Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate