Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

  • Cauza Codarcea c. România din 2 iunie 2009 (CEDO, Secţia a III-a, 31675/04- Mal praxis. Obligaţia statului de a asigura răspunderea spitalului)
  • Cauza Bragadireanu împotriva României (Curtea Europeană A Drepturilor Omului, Secţia a III-a,Hotărârea din 6 decembrie 2006, cererea nr. 22088/04- Protejarea bunastarii fizice a persoanelor aflate in regim de detentie)
  • Cauza Baldovin împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Secţia a treia, Hotărârea din 7 iunie 2011, Cererea nr. 11.385/05- dreptul la viață)
  • Cauza Csoma împotriva României , Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Secţia a treia, Hotărârea din 15 ianuarie 2013 (Cererea nr. 8759/05)
  • Colak c. Germaniei – Decizia unui medic de a nu informa reclamanta că partenerul acesteia de viaţă suferea de SIDA: admisibilitate
  • Le Compte, van Leuven si De Meyere c. Belgia – Ordin de suspendare medic Conduita profesionala
  • VILLNOW c. Belgiei – Sancţiune disciplinară aplicată unui medic pentru că ar fi făcut publicitate pentru activitatea sa de chirurg estetician: inadmisibilitate
  • c. România – Bolnav. Obligaţia de a asigura tratament medical. Lipsa medicamentelor. Incidenţa (CEDO, secţia I, decizia I. T. c. România, 24 noiembrie 2005, 40155/02)
  • Martorii lui Iehova c. Romania, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a lll-a), Decizie privind cererile nr. 63.108/00, 62.595/00, 63.117/00, 63.118/00, 63.119/00, 63.121/00, 63.122/00, 63.816/00, 63.827/00, 63.829/00, 63.830/00, 63.837/00, 63.854/00, 63.857/00 şi 70.551/01