Jurisprudenţă românească

Decizii ale Curţii Constituţionale

 

 • DECIZIE nr. 1.429 din 2 noiembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 si art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • DECIZIE nr. 19 din 4 iunie 2015 solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: “dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I din Cod penal.”
 • Decizie nr. 268 din 7 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • Decizia nr. 1429/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • DECIZIE nr. 527 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (3) şi (4) cu trimitere la art. 61 alin. (6) şi art. 62 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • DECIZIE Nr. 452 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 296^18 alin. (3) lit. b) pct. b^1) raportat la dispoziţiile art. 296^22 alin. (2) şi ale art. 296^26 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, precum şi ale art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
 • procedură fiscală
 • DECIZIA CC 224/2012 – Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (CASS pensii 740 lei)
 • DECIZIA nr. 164 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la
 • modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Decizia nr. 75/2001 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • Decizia nr. 304/2001 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor

 

Decizii ale instanţelor ordinare

        Răspundere medicală

 • Răspundere civilă delictuală –Legea nr. 95/2006
 • Răspundere civilă contractuală –Codul muncii
 • Răspundere penală – Cod penal, legislație specială
 • Răspundere disciplinară (membru al Colegiului Medicilor, Legea nr. 95/2006)

 

 • Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie – Secţia I Civilă, DECIZIE nr. 578 din 19 februarie 2014 (Act medical viciat de săvârşirea mai multor greşeli profesionale. Răspundere civilă delictuală. Conflict negativ de competenţă)
 • Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie -Secţia De Contencios Administrativ Şi Fiscal, DECIZIE nr. 915 din 2 martie 2015 (Malpraxis. Cerere de anulare a unei decizii emise de Comisia constituită în temeiul Legii nr. 95/2006. Conflict negativ de competenţă.)
 • Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie – Secţia a IIa Civilă, DECIZIE nr. 1.150 din 19 martie 2013 (Asigurare de malpraxis. Acţiune în răspundere civilă delictuală.)
 • Curtea de Apel Cluj S Civ, De Munca Si As Soc, Pt Min Si Fam, DECIZIE nr. 4.395 din 10 noiembrie 2010- Neindeplinirea conditiilor raspunderii medicului. Inexistenta malpraxisului