STRATEGIA UE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII: POLITICI

  • Strategia UE „Împreună pentru sănătate” 2007
  • Strategia Europa 2020
  • Investiţii în sănătate: documentul de lucru al Comisiei Europene, feb. 2013, parte a Pachetului de investiţii sociale pentru promovarea creşterii şi coeziunii (Investing in Health, Commission Staff Working Document, Social Investment Package, February 2013, http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/swd_investing_in_health.pdf)
  • Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020 (ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9761&langId=en)
  • Strategia propusă de Comisia Europeană în Cartea Albă Împreună pentru sănătate: O abordare strategică pentu UE 2008-2013