PREZENTARE

Asociaţia Română de Drept Medical a fost înfiinţată in anul 2014, cu sediul in Bucuresti, si are ca scop desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, în vederea dezvoltării şi promovării dreptului medical, ca ramură distinctă de drept în România.

Pentru realizarea acestui scop, Asociaţia Română de Drept Medical organizează conferinţe şi seminarii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, elaborează şi publică, prin membrii săi, articole şi studii de drept medical, ca rezultate ale activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată, şi cooperează cu asociaţii şi organisme similare din ţară şi din străinătate.

În activităţile organizate, Asociaţia Română de Drept Medical colaborează cu instituţii publice din domeniul juridic şi din cel medical, cu facultăţi de drept şi de medicină şi farmacie şi cu institute de cercetare, din România şi din alte ţări, pentru promovarea în rândul studenţilor şi al practicienilor a cunoştinţelor juridice de drept medical.

Nu în ultimul rând, Asociaţia Română de Drept Medical îşi propune asigurarea unei mai bune promovări şi cunoaşteri a drepturilor pacienţilor, prin implementarea de programe sociale de informare şi educare, precum şi elaborarea unor soluţii de creştere a eficienţei mijloacelor juridice de garantare a acestor drepturi.