Carte “BIOETICĂ – Noțiuni teoretice și de practică medicală”

BIOETICĂ – Noțiuni teoretice și de practică medicală

Medicina modernă și cerințele contemporane de îngrijire a sănătății generează multiple probleme și dileme de natură bioetică de interes atât  pentru mediul universitar academic cât și pentru practica clinică curentă. Studenții la medicină generală, medicină dentară, asistente medicale, balneofiziokinetoterapie precum și medicii rezidenți de diferite specialități medico-chirugicale, medicină preventivă, farmacologie, laborator clinic, medicină legala, etc. se confruntă cu o serie de aspecte și provocări care pun întrebări la care se caută sau se așteaptă răspunsuri pentru o mai bună înțelegere a problemelor de etică identificate în contextul clinic din perioada de pregătire profesională.

BIOETICĂ – noțiuni teoretice și de practică medicală prezintă, sub forma de silabus, subiecte relevante din punct de vedere al bioeticii moderne relevante pentru practica de zi cu zi. De asemenea, cartea definește noțiunile de bază în bioetică, analizează din perspectiva eticii implicațiile clinice medicale și oferă soluții practice.

Pentru studenții și medicii aflați la începutul carierei medicale, conținutul și modul de structurare al lucrării îi va ajuta să dobândească limbaj și o cultură etică necesară în procedura de luare a deciziilor medicale, în mod eficient.

Structurată în 7 teme, BIOETICĂ – Noțiuni teoretice și de practică medicală, prin interpretarea interdisciplinară, interfața cu aspectele legale și orientare interculturală, permite extinderea lecturării la nivel celor interesați de Bioetică, oferindu-le posibilitatea de a își însuşi o cultură etică necesară și adecvată pentru practica medicală, la un nivel care să le permită performanță profesională în mod competent și responsabil.

BIOETICĂ – Noțiuni teoretice și de practică medicală